"Ik heb Inge ervaren als een hartelijke en goed voorbereide coach. Ze gaat gestructureerd te werk en houdt helder het doel voor ogen. Inge benoemt bij iedere sessie minstens één keer expliciet het doel dat je wilt bereiken zodat je alles wat je met haar bespreekt als het ware aan de ‘kapstok’ kunt hangen. Hierdoor blijft het overzichtelijk. Tot slot heb ik Inge als erg doortastend ervaren waardoor je met haar snel tot de kern komt.”

Leonie, Universitair Docent Communicatie

 

"Het is verbazend hoe Inge altijd weer de juiste vragen weet te stellen. Er is steeds een goede balans tussen zelf ervaren en objectieve theorie. Zonder te suggereren dat ze de wijsheid in pacht heeft of met oplossingen te komen, gaat Inge echt samen op zoek naar hoe verder te komen.”

Saskia, Universitair Docent/ Landschapsarchitect

 

"Het coachingstraject is als een prettige spiegel geweest. Het is erg fijn om openlijk werksituaties te bespreken en na te gaan hoe patronen doorbroken kunnen worden. Door in een veilige omgeving eerlijk te kunnen zijn werd het makkelijker in te zien hoe rollen vaak vooraf al een uitkomst bepalen. Inge geeft aanwijzingen hoe dit te herkennen en welke andere rol gekozen kan worden om op een andere manier invloed uit te oefenen op de situatie. Niet door een trucje te leren, maar te kijken waar mijn kracht ligt en die beter te benutten.”

Christiaan, Scrum Master

 

"In het begin vond ik het wat onwennig en soms ongemakkelijk om over mijn persoonlijke problemen en met name gevoelens te spreken. Maar Inge heeft me er goed doorheen geloodst. Ze weet je op je gemak te stellen en weet heel knap bijzaken en hoofdzaken te onderscheiden en te zorgen dat we het doel goed in de gaten hielden. De oefeningen en voorbeelden sluiten goed aan bij de ‘problemen’ die besproken worden.”

Caroline, Functioneel Applicatiebeheerder

 

"Ik heb het coachingstraject als zeer prettig en leerzaam ervaren. Het heeft me echt verder geholpen en me meer bewust gemaakt van mijn positie en de verschillende oorzaken en redenen waarom ik een bepaalde positie inneem. Daarnaast heeft coaching geholpen om mijn positie en navenant gedrag kan aanpassen. Inge is warm, persoonlijk, eerlijk en scherp en confronterend waar nodig. Ik heb haar als een goede coach ervaren.”

Nico, Ecoloog

 

"De sessies die ik heb mogen volgen waren zeer verhelderend met een zeer persoonlijke benadering. Inge kan perfect invoelen waar de knelpunten liggen en weet hier sturing aan te geven. Ik heb me altijd heel prettig en ontspannen gevoeld en durfde me open te stellen. Het traject was overzichtelijk en doelgericht. Ik ben dan ook zeer tevreden!”

Wilfried, Illustrator/ Vormgever

 

“Het coachingstraject heeft in me los gemaakt dat ik niet bang hoef te zijn om mijn gevoel te tonen en dat ik de ruimte mag nemen om er te zijn. Ik merk dat ik er van kan genieten om meer aanwezig te zijn. Hierdoor kan ik ook processen weer eenvoudiger sturen.”

Pieter, Senior Consultant Assetmanagement

 

"Door de coaching heb ik meer rust in mijn hoofd gekregen. De gesprekken met Inge hebben mij bewust gemaakt van mijzelf en de keuzes die ik kan maken. Ik heb geleerd belemmerende gedachten om te zetten naar meer helpende gedachten. Ik probeer nu dagelijks stil te staan bij dingen die goed gaan en schrijf deze op. De balans tussen werk en privé is weer terug en de handvatten die ik van Inge heb geleerd zet ik dagelijks in om dit ook zo te houden!"

Sanne, Consultant Business Development

 

"In eerste instantie stond ik nogal sceptisch tegenover een coachingstraject, maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Gedurende het coachingstraject groeide het vertrouwen. De coaching heeft verheldering gegeven over de beleving van belemmeringen en daarbij getoond gedrag. Door het analyseren van persoonlijke situaties, waarbij ook is gekeken naar Kwaliteiten, Valkuilen, Allergieën en Uitdagingen zijn duidelijke verbeterpunten gekomen om belemmeringen weg te nemen en gewenst gedrag te tonen. Al met al kan ik zeggen dat ik door het toepassen van het “Hier en Nu”-principe in combinatie met de aangedragen verbeterpunten veel voordelen ondervind."

Jack, Senior Ontwerper

 

"Inge heeft een goed inlevingsvermogen, waardoor mijn coachingstraject bij haar zeer prettig verliep. Er was een goede mix van het blootleggen van pijnpunten en op gemak zijn bij elkaar. Dit heeft mij verder geholpen."

Eva, Trainee

 

"Door de gesprekken met Inge heb ik veel meer inzicht gekregen in de gedachten en gevoelens die een rol spelen tijdens mijn werk. Waar ik eerder probeerde vooral afstandelijk te werken, leerde ik om open te staan voor wat ik en mensen om mij heen beleven. Dit zorgt voor veel meer voldoening op de werkvloer."

Matthijs, Trainee

 

"Met gericht doorvragen en het voorhouden van een spiegel kwam Inge snel tot de kern van mijn eigen functioneren. Negatieve voorspellingen bleken mij soms in de weg te zitten en twijfel aan mezelf te veroorzaken. De coaching van Inge heeft me bewust gemaakt van mijn gevoel en negatieve voorspellingen. Door hier gezamenlijk actief mee aan de slag te gaan ben ik als mens gegroeid en kan ik als professional kordater optreden dan daarvoor."

Jeroen, Projectleider

 

"Ik heb een jaar lang talent coaching mogen krijgen van Inge binnen een ontwikkelingsprogramma voor young professionals. Dankzij haar begeleiding ben ik gegroeid in professionele omgangsvormen en het geven van feedback. Inge is goed in staat te analyseren waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Inge is naast een goede coach ook iemand met humor. Bedankt voor alles!"

Dick, Projectleider

 

"Inge wist met slechts enkele opgaven en met gericht doorvragen tot de kern van mijn coachvraag te komen. Gebeurtenissen en situaties in het verleden bleken juist op professioneel gebied meer invloed op mij te hebben dan dat ik zelf in de gaten had. Ze heeft me laten ervaren dat bepaalde opvattingen mij belemmeren in mijn gedrag en mij handvatten gegeven om dit te veranderen. Door het coachingstraject ben ik bewust geworden van mijn gedachtes en houding in bepaalde situaties en weet ik hoe ik die kan doorbreken en veranderen. Ik heb het coachingstraject dan ook als zeer verhelderend en nuttig ervaren."

Iris, Adviseur Gebouwen